Σας παρέχουμε Υποστήριξη
Για μας κάθε μας Πελάτης είναι ξεχωριστόςΗ υποστήριξη είναι το πιο σπουδαίο θέμα στην επιλογή και τη χρήση ενός λογισμικού. Στην περίπτωση των εφαρμογών "eon-demand", επειδή όλα είναι μέσω internet, η υποστήριξη είναι σημαντικά πιό εύκολη υπόθεση.

Πέρα όμως από αυτό που γενικά καλείται "Υποστήριξη", η εταιρία μας παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες ώστε ο Πελάτης να αισθάνεται πλήρως καλυμμένος σε όλα τα θέματα που τον απασχολούν όταν χρησιμοποιεί τις eon-demand εφαρμογές.


Ας δούμε μερικά θέματα που μπορεί να σας απασχολούν και πως τα προσεγγίζει η Ε-ΟΝ Integration.

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η E-ON στους πελάτες της διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Υπηρεσίες αρχικής ενεργοποίησης.
Πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης, μετά την ενεργοποίηση.Υπηρεσίες έναρξης συστήματος – Start up services:

Αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχει η Ε-ΟΝ Integration ώστε ο νέος Πελάτης να λειτουργήσει την εφαρμογή που έχει επιλέξει με δικό του προσωπικό.
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τις εργασίες που είναι απαραίτητες για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας του συστήματος. Τυπικά αυτές περιλαμβάνουν:

Τις διαδικασίες ενεργοποίησης του «προσωπικού - ιδεατού χώρου» του πελάτη, εντός της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής (servers, δίκτυα κλπ.) όπως για παράδειγμα η δημιουργία user profiles, η απονομή δικαιωμάτων και εξουσιοδοτήσεων κλπ.

Την εκπαίδευση των βασικών χρηστών (key users). Ως «βασικοί χρήστες» ορίζονται αντιπροσωπευτικοί χρήστες από κάθε λειτουργία της επιχείρησης. Σκοπός του αρχικού προγράμματος εκπαίδευσης είναι να δώσει τη προκαταρκτική και ουσιαστική εκπαίδευση στους κύριους χρήστες, οι οποίοι εν συνεχεία θα «διασπείρουν» τη γνώση του συστήματος και στους υπόλοιπους εντός της εταιρίας.

Για την ενεργοποίηση του «χώρου εργασίας» του Πελάτη (που είναι ιδεατός αφού φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις μας) απαιτείται διάστημα λίγων ωρών. Βέβαια μετά πρέπει να ακολουθήσει η παραμετροποίηση που γίνεται μαζί με τα αρμόδια στελέχη του πελάτη.

Για την πλήρη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση απαιτείται ένα διάστημα 1-2 εβδομάδων. Μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού και ανάλογα με την εφαρμογή που έχει επιλέξει ο Πελάτης ο χρόνος αρχικής ενεργοποίησης και εκπαίδευσης μπορεί να ανέλθει σε ένα μήνα.

Στο τέλος αυτής της περιόδου θα σας έχουμε παραδώσει τα παρακάτω:

Διεύθυνση internet στην οποία θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύστημα

User names και passwords για τους αρχικώς καθορισμένους χρήστες.

Εκπαίδευση των βασικών χρηστών (key users)

Ένα user name και password για την υπηρεσία μας “Customer Support”, το οποίο δικαιούστε να παρέχετε (μοιράσετε) σε όσους χρήστες επιθυμείτε για να υποβάλλουν αιτήματα υποστήριξης. User names και passwords για τους αρχικώς καθορισμένους χρήστες.
Παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών - On demand services:

Το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει ραγδαία. Νέες ανάγκες προστίθενται ή υπάρχουσες πρακτικές μεταβάλλονται. Οι διαδικασίες σας, (αλλά και οι υπάλληλοί σας, τα έντυπα, οι χώροι, κλπ) πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς για να είναι σε θέση να παρακολουθούν αυτές τις εξελίξεις. Το λογισμικό συνήθως ακολουθεί τις διαδικασίες. Το λογισμικό μας είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε μόνοι σας να κάνετε τις αλλαγές που θα ανακύπτουν στο μέλλον. Για τούτο πρέπει να αφιερώσετε ένα επαρκή χρόνο ώστε να εκπαιδεύσετε το κατάλληλο προσωπικό.

Αν όμως επιθυμείτε να σας βοηθήσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, η εταιρία μας σας παρέχει τέτοιου είδους πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορούμε ακόμη και να τροποποιήσουμε την εφαρμογή για να εξυπηρετήσουμε συγκεκριμένες ανάγκες σας, καθώς οι προτεινόμενες λύσεις έχουν εξ’ αρχής υλοποιηθεί από την ίδια την E-ON (δεν είναι δηλαδή προϊόντα αγορασμένα από τρίτους ή εισαγόμενα από το εξωτερικό). Η εταιρία μας έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της υλοποίησης των εφαρμογών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από τις πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Μεταφορά των δεδομένων σας από άλλα συστήματα.

Υπηρεσίες λογιστικού και οικονομικού χαρακτήρα όπως (α) Ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου, (β) σχεδιασμός εντύπων (γ) σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακών καταστάσεων και ιδιαίτερα Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων, Προβλέψεων, Κοστολόγησης, κλπ (δ) Ανάπτυξη προϋπολογισμού πάνω στο Λογιστικό Σχέδιο.

Υπηρεσίες σχεδιασμού εμπορικής πολιτικής (καμπάνιες) με βάση τα πορίσματα του CRM, δηλαδή την πραγματική εξέταση των σχέσεων με το πελατολόγιο και τις ανάγκες της κάθε εταιρίας για προώθηση ειδικών συνθηκών.

Παροχή έκτακτου προσωπικού ενίσχυσης του Πελάτη σε περιόδους αιχμής, κλπ.

Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ωρών και παρέχονται μετά από αίτημα του Πελάτη. Χρεώνονται με την ώρα ή με τον μήνα σε προσυμφωνημένες τιμές.
Υπηρεσίες Υποστήριξης:

Για την Υποστήριξη και Συντήρηση των εφαρμογών μας eon-demand σας παρέχουμε τις παρακάτω δυνατότητες:Υπηρεσία Customer Support για την υποστήριξη των εφαρμογών eon-demand:

https://www.eonintegration.eu/cussup.nsf
Σας δίνουμε πρόσβαση στην Υπηρεσία αυτή για να καταχωρείτε Αιτήματα Υποστήριξης.
Τα Αιτήματα ταξινομούνται και κοστολογούνται από έμπειρο προσωπικό μας. Μετά από έγκριση σας προχωρούμε στην υλοποίηση του Αιτήματος και σε σύντομο χρονικό διάστημα παραδίδουμε το ζητούμενο.
Με αυτή την υπηρεσία επιτυγχάνεται η δυνατότητα προσθηκών και αλλαγών στο λογισμικό, μετά την αρχική του εγκατάσταση και διασφαλίζεται η κάλυψη μελλοντικών αναγκών σας.

Υποστήριξη των Χρηστών (User ή Operations Support):

Η υποστήριξη των Χρηστών γίνεται επίσης μέσω του συστήματος Customer Support.
Η υπηρεσία αυτή δεν περιλαμβάνει την επιτόπου επίσκεψη τεχνικού στα γραφεία σας ή την τηλεφωνική υποστήριξη.

Επιτόπου επίσκεψη ειδικευμένου προσωπικού μας:

Τεχνικοί ή και σύμβουλοι της εταιρίας μας μπορούν να σας επισκεφθούν στις εγκαταστάσεις σας εάν μας το ζητήσετε, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή επιτόπου βοήθειας.
Η υπηρεσία αυτή καλύπτεται επίσης από τη διαδικασία Customer Support.

Τηλεφωνική υποστήριξη των Χρηστών (User ή Operations Support):

Η υπηρεσία αυτή προβλέπει την επικοινωνία του χρήστη απ’ ευθείας (τηλεφωνικά) με στελέχη μας για την παροχή βοήθειας, διευκρινίσεων ή άλλων πληροφοριών.
Υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς. Υποστήριξη αυτής της φύσεως που ξεφεύγει από αυτούς τους περιορισμούς, αυτομάτως εμπίπτει στους κανόνες της υπηρεσίας Customer Support, πιο πάνω.

Εκπαίδευση χρηστών:

Μπορείτε να ζητήσετε εκπαίδευση (πέρα από την αρχική) νέων χρηστών ή ακόμα και ειδικών θεμάτων σε ήδη εκπαιδευμένους χρήστες, με ευέλικτη θεματολογία και ωράριο.
Η εκπαίδευση γίνεται στις εγκαταστάσεις σας ή στις δικές μας.
Τέλος η Ε-ΟΝ μπορεί να αναλάβει, με πρόσθετη αμοιβή και κόστος υλικού (κυρίως εξοπλισμό σε πρόσθετο Hardware, Systems Software, και διατάξεις ασφαλείας δικτύων), να κατασκευάσει ειδικό δίκτυο (και πάλι μέσω internet) για κάποιον πελάτη, το οποίο να έχει "Υψηλή Διαθεσιμότητα" δηλαδή να είναι απολύτως διαθέσιμο 24χ7 χωρίς διακοπές, πέραν εκείνων που ορίζονται από τον νόμο ώς "ανώτερη βία".
Θέλω να μου δείξετε τις "eon-demand" εφαρμογές
Eπικοινωνήστε μαζί μου το συντομότερο δυνατόν για να μου δείξετε τις "eon-demand" εφαρμογές.
Περισσότερα
Είστε Λογιστής, έχετε Λογιστικό Γραφείο...
Είστε Λογιστής, έχετε Λογιστικό Γραφείο; Δείτε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από την χρήση του SaaS...
Περισσότερα
Έχετε Επιχείριση....;
Αντιδράστε στην οικονομική κρίση. Απαλλαγείτε απ' όλα τα κόστη λογισμικού & εξοπλισμού. Μειώστε τα κόστη τηλεπικοινωνιών & μετακινήσεων...
Περισσότερα
Συνήθεις ερωτήσεις για το SaaS - Software as a Service
Το "Software as a Service" ή "SaaS" είναι μια νέα μέθοδος που εξαπλώνεται παγκόσμια όλο και περισσότερο και αφορά τη χρήση λογισμικού χωρίς την αγορά του.
Περισσότερα
Αρχική Σελίδα
© -- E-ON INTEGRATION S.A. -- All rights reserved.